'.$httphost.''; // $broedkrummesti .= ' > Emnekatalog'; $OUTPUT = array("design" => "3"); if (file_exists($HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT'].'/inc/menu/'.$httphost.'.php')) { include($HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT'].'/inc/menu/'.$httphost.'.php'); $OUTPUT["left-items"][] = $output; $output = null; } // include($HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT']."/inc/menu/emnekatalog.php"); // $OUTPUT["left-items"][] = $output; // $output = null; $OUTPUT["broedkrummesti"] = $broedkrummesti . $odpstimenu; $output = null; // $OUTPUT["title"] = "Dansk emnekatalog" . $odptitle . ", på danske byportaler"; $OUTPUT["title"] = 'Betingelser for brug af '.$httphost; $OUTPUT["description"] = 'Betingelser for brug af '.$httphost; $OUTPUT["head_add"] = ""; // $output = $searcform; $output .= "

Betingelser for brug af $httphost

Velkommen til $httphost. Vi stiller vores tjenester til rådighed for brugeren, på disse almindelige betingelser (med mindre andet er angivet). Betingelserne kan til enhver tid ændres uden varsel. Brug af hjemmesiden sker på eget ansvar. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader eller handlinger der er sket som følge af brugen af hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændre på hjemmesiden.

Links
Sitet indeholder links til andre hjemmesider, disse links er et tilbud til brugerne. Vi er ikke ansvarlig for indholdet af disse hjemmesider og er ikke ansvarlig for skader og tilskadekomster, som måtte opstå som følge af indholdet fra en anden hjemmeside, eller handlen i tillid til indhold på sådanne hjemmesider. Links til denne hjemmeside er velkomne. Der må gerne etablere dybe hyperlinks til denne hjemmeside. Med brugen af dette site herunder indeksering og etablering af links, anerkender det site der linker eller på anden måde gør brug af dette site, at alle andre har lov til, at bruge det pågældende site på samme måde, herunder etablering af links indeksering med mere.

"; $OUTPUT["content"] = $output; $output = null; include($HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT']."/layout/odp-template.php"); ?>